Yazım Kuralları ve Bildiri Düzeni


YAZIM KURALLARI VE BİLDİRİ DÜZENİ

Sempozyuma başvuru tam metin üzerinden kabul edilmektedir, özet aşaması yoktur. Bildiri yazım ve sunum dili sadece Türk dili ve lehçeleridir. Bildiriler aşağıda belirtilen kurallar ve düzen dahilinde Word formatında (.doc) ve en az 3000 en fazla 7000 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kullanılacak tablo, grafik, resim, harita, çizelge gibi unsurlar sayfa sınırına dahildir.

Bildiri başlığı, bildirinin yazıldığı lehçede en fazla 12 kelime olmalıdır. İngilizce özet (Abstract) öncesinde İngilizce bildiri başlığı yer almalıdır. Bildiri özeti 100-200 kelime arası olacak şekilde hem bildirinin yazıldığı lehçede hem de İngilizce yazılmalıdır. Bildirinin yazıldığı dilde ve İngilizce olarak 3-5 tane Anahtar Kelime (Keywords) yazılmalıdır.

Sempozyumda sözlü olarak sunulmak ve bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edilecek olan bildirilerin düzenleme kurulu ve hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi içeren Bildiri Yazım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

 

Farklı Türk lehçelerinde Word formatında hazırlanmış bildirileri incelemek için aşağıdaki örneklere tıklayınız:

 

Örnek Bildiri TR        Örnek Bildiri AZ        Örnek Bildiri KZ