Başvuru Koşulları


BAŞVURU KOŞULLARI

Sempozyuma tam metin ile başvuru için öncelikle web sitesi üzerinden Kayıt olunması gereklidir (https://www.utudas.org).

Sempozyuma tam metin bildiriyle başvuru kabul edilecektir. Bildiri tam metnini sisteme son yükleme tarihi  14 Nisan 2024’tür. Bu tarihten sonra sistem kapatılacaktır.

Sempozyum Çağrısı’nda ilan edildiği üzere, Sempozyum dili tüm Türk lehçeleridir. Türk lehçeleri dışında hazırlanmış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri metni Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları’na uygun şekilde hazırlanmamış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Aynı yazarın adı en fazla iki bildiride yer alabilir. İkiden daha fazla bildiride aynı yazarın adının bulunması halinde, sadece gönderilen ilk iki bildiri değerlendirmeye alınacaktır.

Lisans düzeyinde bildiri kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Hazırlanacak olan bildirilerin Türk Dünyasını merkeze alan, Türk Dünyası ülkelerine ve topluluklarına yönelik karşılaştırmalı ve çözümlemeli çalışmalar olmasına dikkat edilmesi rica olunur.