X. TUDAS Sonuç Bildirgesi


X. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi iş birliği ile Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum “Türk Dünyasında Eğitim Alanında İş Birliğinin Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştirilmiş olup Sosyal Bilimlerin farklı alanlarından bildiriler sunulmuştur. 9 farklı ülkeden toplam 181 bildiriyle Sempozyum bilimsel programı gerçekleştirilmiştir. Bu 181 bildiriden 58’i Kazakistan’dan 123 bildiri ise yabancı uyruklu bilim adamları tarafından sunulmuştur. Her yıl Sempozyum kapsamında yapılan “Kökümüz Bir Türk’üz” festivali, ortak üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla konserler, halk oyunları ve dans gösterileri ile gerçekleştirilmiştir.

Geniş kapsamlı olarak yapılan ve Türk Dünyasının bütün meselelerinin tartışıldığı bu sempozyum, bir taraftan değişik coğrafya ve ülkelerden gelen bilim adamlarının tanışmasına vesile olduğu gibi diğer taraftan gelen temsilcilerin geldikleri ülkelerde yaşanan sorunların tartışıldığı, çözümlerin arandığı bilimsel bir toplantı olmuştur.

X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. XI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun 11-13 Haziran 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

2. XI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun teması “Türk Dünyasının 2040 hedefleri ve Türk Devletleri Teşkilatı” olarak belirlenmiştir.

3. X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda sunulan bildirilerin, e-kitap biçiminde Sempozyum kitabı olarak yayınlanması ve yazarların bildirilerinde düzeltme yapabilmeleri için 25 Haziran 2023 tarihine kadar ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. Sempozyum zeminindeki iş birliği çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 3 ayda bir çıkarılan hakemli “Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi” beşinci yılını doldurmuş olup Nisan 2023 itibariyle 20 sayı yayınlanmıştır. Türk yazı dillerinin hepsinden makale kabul eden Dergi’nin öncelikle Sempozyum ortağı olan Üniversiteler olmak üzere Türk dünyasının tamamından gönderilecek yazılarla desteklenmesi, tanıtılması ve Türk dünyasındaki alan indekslerine girebilmesi için iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır.

5. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi arasındaki iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu hem ortak üniversiteler arasındaki hem de üniversitelerin bulunduğu ülkeler arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Türk Dünyasındaki diğer bağımsız devlet, özerk cumhuriyet ve özerk bölgelerindeki üniversitelerin de Sempozyum ortakları arasında yer alması Türk dünyasındaki akademik ve kültürel iş birliği ağının genişletilmesi ve güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple Sempozyumun amaçlarına katkı sağlayacak, Türk dünyasından başka üniversitelerin de ortak olarak dahil edilmesi için Sempozyum ortağı üniversitelerin çalışmalar yapması kararlaştırılmıştır.

6. Sempozyum ortağı üniversiteler arasında öğretim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla akademik değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi ve değişim programlarındaki öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının artırılması kararlaştırılmıştır.

X. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumuna gerek maddi ve manevi gerekse bilimsel çalışmalarıyla destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür eder, 11-13 Haziran 2024’te Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek XI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumuna ilgilerinizin devamını temenni ederiz.

 

15/06/2023

 

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı