Kurullar


   ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Hasan USLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Nazim HÜSEYNLİ (Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü)

Dr. Gülmira KANAY (Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektörü)

 

DÜZENLEME KURULU

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Bekir ÇINAR (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Prof. Dr. Fatih YÜCEL (İktisat Bölümü)

Prof. Dr. Nevzat TOPAL (Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Timur VURAL (Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölümü)

Doç. Dr. Bayram POLAT (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Meder SALİEV (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Adem YELOĞLU (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Turgay DÜĞEN (Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Perizat YERTAYEVA (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü) 

 

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Dr. Zakir JUMAKULOV (Rektör Yardımcısı)

Jamal AŞİRBEKOVA (Sosyal Beşeri Bilimler ve Sanat Enstitüsü Müdürü)

Moldir ABDRAYMOVA  (Bilim Departmanı Müdürü)

Aydana NURTAZA (Bilimsel Yönetim ve Geliştirme Departmanının Uzmanı)

Öğr. Gör. Nurgül KALİYEVA  (Yabancı Diller Bölümü)

 

Bakü Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA (Bilim İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Nigar HÜSEYNOVA (Eğitim İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Sayavuş QASIMOV (Bilim ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı)

Günhan HÜSEYNLİ (Genel İşlerden Sorulu Rektör Yardımcısı)

Şefahet ALİYEV (Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Zamina RÜSTEMBEYLİ (Kuramsal Dilcilik ve Türk Dilleri Bölüm Başkanı)

Doç. Nergiz HASANOVA (Rektör Danışmanı)

Doç. Dr. Mütellim REHİMOV (Bölgesel Çalışmalar ve İktisat Fakültesinin Dekanı)

Doç. Dr. Salman SÜLEYMANOV (Filoloji Fakültesinin Dekanı)

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adalet TAHİRZADE

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem ÖGER

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN

(Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

(Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ASKER

(Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

(Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Akgül JUBANDIKOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Aliya İSAYEVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Amanjol KALIŞ

(El Farabi Kazak Milli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV

(Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayman ZEYNULLİNA

(Toraygırov Üniversitesi)

Prof. Dr. Aynur KÖŞEKOVA

 (Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Balkiya KASIM

(Abay Kazak Ulusal Üniversitesi)

Prof. Dr. Birol AKGÜN

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Bolat SAYLAN

(El Farabi Kazak Milli Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent KARA

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Chong-Jin OH

(Hankuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Cıldız İSMAİLOVA

(Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ

(Uluslararası Türk Akademisi Başkanı)

Prof. Dr. Efkan UZUN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Elena OGANOVA

(Moskova Devlet Üniversitesi) 

Prof. Dr. Elvan YALÇINKAYA

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. E. Hüseyin ÇETENAK

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

(Ardahan Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma AÇIK

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Faxreddin VEYSELLİ

(Azerbaycan Diller Üniversitesi)

Prof. Dr. Feyzan GÖHER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Gaziza ŞOYBEKOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülmira ABDRASİLOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülnaz SALGARAYEVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit ÇAL

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk ALKAN

 (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamdi DOĞAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan KULİYEV

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice İÇEL

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin AĞIR

(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Irıskül ŞAKAMAN

(Pavlodar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof. Dr. İkram KASIMOV

(Slavyan Üniversitesi)

Prof. Dr. İrfan MORİNA

(Priştine Üniversitesi)

Prof. Dr. Jarkınbike SÜLEYMANOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamran ALİYEV

(AMEA Folklor Enstitüsü)

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmud ALLAHMANLI

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mayıl ASGEROV

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRAL

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet EKİZ

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mereke ATABAYEVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Möldir ORAZALİYEVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhabbet Kurbanova

(Özbekistan Millî Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÇEMREK

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Nagima İLYASOVA

(Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Okyay UÇAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Onur KÖKSAL

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Qara MAŞADİYEV

(AMEA Nesimi Dilbilim Enstitüsü)

Prof. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM

(İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep ÇİÇEK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep ÖZKAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)  

Prof. Dr. Rita SULTANGALİYEVA

(Ötemisov Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Rövşen CAVADOV

(Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Rüfet HÜSEYNZADE

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Sami KILIÇ

(Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk DUMAN

(Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Selen DOĞAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Svetlana SMAGULOVA

(El Farabi Kazak Milli Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

(Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Şara MAJİTAYEVA

(Böketov Karagandı Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayfur BAYAT

(İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Tınıştık YERMEKOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Timur VURAL

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Tsendin BATTULIK

(Moğolistan Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Tursınay BAYNAZAROVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Yadulla HASANLI

(Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel CAN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Aynur NOGAYEVA

(Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Anar SOMUNCUOĞLU

(Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Aygül AYTPENBETOVA

(Jubanov Aktöbe Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşegül TÜRK

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Çulpan ÇETİN

(Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Eda BOZKURT

(Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülnar MAMAYEVA

(Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)

Doç. Dr. Elmira MEMMEDOVA –KEKEÇ

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ergin JABLE

(Priştine Üniversitesi)

Doç. Dr. F. Özlem ALPER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Farah CELİL

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Güçehre KELDİYAROVA

(Özbekistan Milli Üniversitesi)

Doç. Dr. Gülnar MAMAYEVA

(Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan YALAP

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Hünkar GÜLER

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ERDOĞDU

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim KAPLAN

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. İryna M. DRYGA

(A. Krımskı Şarkiyat Araştırma Enstitüsü, UMİA)

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Liubovi CHIMPOESH

(Moldova İlimler Akademisi)

Doç. Dr. Lokman ZOR

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Marija DHİNDJİC

(Sırbistan İlimler ve Sanat Akademisi)

Doç. Dr. Muhtar MİROV

(Baişev Üniversitesi)

Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU

(Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı DİA)

Doç. Dr. Mutelllim REHİMOV

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Nigar HÜSEYNOVA

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramis KARABULUT

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Saadet ŞIXIYEVA

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Sayavuş QASIMOV

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Saylau KOJAGULOV

(Jansugurov Jetisu Üniversitesi)

Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Serhat ERKMEN

(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi)

Doç. Dr. Sevda RZAYEVA

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyfeddin ALTAYLI

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

Doç. Dr. Shurubu KAYHAN

(İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Sibel YILDIZ KISACIK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Vakur SÜMER

(Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi)

Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasin QARAMEMMEDLİ

(Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)

Doç. Dr. Zəminə RÜSTEMBEYLİ

(Bakü Avrasya Üniversitesi)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Atilla JORMA

(Uluslararası Vizyon Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bağdagül MUSA

(Ürdün Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elsev BRİNA LOPAR

(Ukshin Hoti Prizren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç DEMİRAY

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTÜRK

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Haktan BİRSEL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran MALTA-MUHAXHERİ

(Priştine Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Suk Kyeong KANG

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

 

Dr. Ablet SEMET

(Göttingen Georg-August Üniversitesi)

Dr. Aknur JİDEBEKKIZI

(El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi)

Dr. Akşay JALALOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Dr. Aygerim ESPENOVA

(Jürgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi)

Dr. Damejan SADIKOVA

(Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Bijomart KAPALBEK

(Kazak Dili Geliştirme Enstitü Başkanı)

Dr. İlhame ŞIHIYEVA

(Bakü Avrasya Üniversitesi)