• Türkiye Türkçesi
  • Қазақ
  • Azərbaycan Türkcəsi
  • Кыргыз тили
  • O‘zbekcha
  • русский язык
  • EnglishSempozyuma başvuru tam metin üzerinden kabul edilmektedir, özet aşaması yoktur. Bildiri yazım ve sunum dili tüm Türkçenin tüm lehçeleridir. Bildiriler aşağıda belirtilen kurallar ve düzen dahilinde Word formatında (.doc) ve en fazla 8 sayfa olacak şekilde hazırlanmalı ve en geç 19 Nisan 2019 tarihinde sisteme yüklenmiş olmalıdır. Kullanılacak tablo, grafik, resim, harita, çizelge gibi unsurlar sayfa sınırına dahildir.

 

Bildiri başlığı, bildirinin yazıldığı lehçede en fazla 10 kelime olmalıdır. İngilizce özet (Abstract) öncesinde İngilizce bildiri başlığı yer almalıdır. Bildiri özeti 150-200 kelime arası olacak şekilde hem bildirinin yazıldığı lehçede hem de İngilizce yazılmalıdır. Bildirinin yazıldığı lehçede ve İngilizce olarak 5 tane Anahtar Kelime (Keywords) yazılmalıdır.

 

Sempozyumda sözlü olarak sunulmak ve bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edilecek olan bildirilerin düzenleme kurulu ve hakem değerlendirmesi bildiri tam metni üzerinden yapılacaktır.


Detaylı bilgi içeren Bildiri Yazım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.


Farklı Türk lehçelerinde Word formatında hazırlanmış bildirileri incelemek için aşağıdaki örneklere tıklayınız:


Örnek Bildiri TR        Örnek Bildiri AZ        Örnek Bildiri KZ