• Türkiye Türkçesi
  • Қазақ
  • Azərbaycan Türkcəsi
  • Кыргыз тили
  • O‘zbekcha
  • русский язык
  • English


ÖNEMLİ NOT: Hazırlanacak olan bildirilerin Türk Dünyasını merkeze alan, Türk Dünyası ülkelerine ve topluluklarına yönelik karşılaştırmalı ve çözümlemeli çalışmalar olmasına dikkat edilmesi rica olunur.


DİL/EDEBİYAT/TARİH

-       Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- Karşılaştırmalı Çalışmalar

-       Türk ve Dünya Edebiyatlarının İlişkisi ve Etkileşimi

-       Avrasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi

-       Avrasya’nın Tarihi Değerleri-Arkeoloji


EĞİTİM/KÜLTÜR/SANAT/İLETİŞİM

-       Bölgede Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamalar

-       Avrasya’da Kültürlerarası İlişkiler

-       Türk Topluluklarında Halk Bilim Çalışmaları

-       Türk Dünyasında Müzik, Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi

-       Türk Dünyasında ve Modern Toplumlarda Medya ve İletişim


BÖLGESEL SORUNLAR/ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-       Avrasya’da Bölgesel Sorunlar ve Çözümler

-       Bölge Devletleri ve Topluluklarının Siyasi İlişkileri

-       Türk Dünyası ve Uluslararası Politika

-       Avrasya’da Enerji


İŞLETME/EKONOMİ

-       Türk Dünyasında Ekonomik Sorunlar

-       Avrasya’da Ekonomik İlişkiler, İşbirliği ve Bütünleşme

-       Türk Cumhuriyetlerinde Para ve Maliye Politikaları
-    Türk Dünyasında İktisat Tarihi
-    Türk Cumhuriyetlerinde İşletmecilik ve Yönetim Anlayışı
-    Türk Cumhuriyetlerinde Kobiler ve Girişimcilik


DİĞER

-       Türk Dünyasında Din, Felsefe ve Hukuk

-       Türk Dünyasında Sosyolojik Sorunlar ve Çözümler

-       Türk Dünyası Coğrafyası ve Coğrafya Çalışmaları

-       Bölge Turizmi ve Uygulamaları

-       Türk Dünyasında Kadın Çalışmaları