• Türkiye Türkçesi
  • Қазақ
  • Azərbaycan Türkcəsi
  • Кыргыз тили
  • O‘zbekcha
  • русский язык
  • EnglishSempozyuma tam metin ile başvuru için öncelikle web sitesi üzerinden Kayıt olunması gereklidir (https://www.utudas.org).

 

Sempozyuma tam metin bildiriyle başvuru kabul edilecektir. Bildiri tam metnini sisteme son yükleme tarihi 19 Nisan 2019’dur. Bu tarihten sonra sistem kapatılacaktır.

 

Sempozyum Çağrısı’nda ilan edildiği üzere, Sempozyum dili tüm Türk lehçeleridir. Türk lehçeleri dışında hazırlanmış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bildiri metni Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları’na uygun şekilde hazırlanmamış olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Aynı yazarın adı en fazla iki bildiride yer alabilir. İkiden daha fazla bildiride aynı yazarın adının bulunması halinde, sadece gönderilen ilk iki bildiri değerlendirmeye alınacaktır.

 

Sempozyum katılımcıları ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılayacaktır.

 

Sempozyum Kayıt Ücreti her bir bildiri için 40 $ (Kırk Amerikan Doları). Kazakistan’dan katılacaklar kayıt ücretlerini Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Düzenleme Kurulu tarafından, Türkiye’den katılacaklar kayıt ücretlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Düzenleme Kurulu tarafından ilan edilecek hesap numaralarına yatıracaklardır. Diğer ülkelerden ve Azerbaycan’dan katılacakların kayıt ücreti Bakü Avrasya Üniversitesine ödenecektir. Kayıt Ücreti ödemesiyle ilgili detaylı bilgiler ilerleyen tarihlerde Sempozyum web sitesinde ilan edilecektir.

Kayıt ücreti yatırma ve kayıt için son tarih olan 10 Mayıs 2019 günü sonuna kadar kayıtlarını tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri sempozyum programına alınmayacaktır.

Lisans düzeyinde bildiri kabul edilmeyecektir.  

Sunulmayan bildiriler için Katılım Belgeleri verilmeyecektir.


ÖNEMLİ NOT: Hazırlanacak olan bildirilerin Türk Dünyasını merkeze alan, Türk Dünyası ülkelerine ve topluluklarına yönelik karşılaştırmalı ve çözümlemeli çalışmalar olmasına dikkat edilmesi rica olunur.