• Türkiye Türkçesi
  • Қазақ
  • Azərbaycan Türkcəsi
  • Кыргыз тили
  • O‘zbekcha
  • русский язык
  • English 

Bildiri Tam Metni Son Gönderme Tarihi

19 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi*

3 Mayıs 2019

Kayıt Ücreti Yatırma ve Kayıt İçin Son Tarih

10 Mayıs 2019

Sempozyum Tarihi

13-14-15 Haziran 2019

 

* Sözlü olarak sunulmak ve Bildiri Kitabı’nda yayınlanmak üzere kabul edilen bildirilerin yazarları sistem üzerinden bilgilendirilecek ve Kabul Mektupları gönderilecektir.